Σχετικά με την GIGABYTE

Όροι χρήσης

02/10/2014
1. Αυτός ο ιστοχώρος καθιερώνεται από την Gigabyte Technology Co., ΕΠΕ (εφεξής καλούμενο "GIGABYTE") με σκοπό την παροχή ορισμένων πληροφοριών και υπηρεσιών. Παρακαλώ διαβάστε την ακόλουθη συμφωνία υπηρεσιών ιστοχώρου προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστοχώρο. Για τους χρήστες που είναι είκοσι (20) ετών ή κατωτέρω, ένας νομικός σύμβουλος πρέπει να είναι παρών ταυτόχρονα διαβάζοντας τη συμφωνία. Εάν εσείς ή ο νομικός σύμβουλός σας δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε πρόταση ή πολιτική σε αυτήν την συμφωνία, παρακαλώ σταματήστε την χρήση του ιστοχώρου αμέσως. Εάν ο χρήστης συνεχίσει την επίσκεψη του στον ιστοχώρο της GIGABYTE, τότε, ο χρήστης και ο νομικός φύλακάς του/της συμφωνούν εξ’ ολοκλήρου με όλες τις πολιτικές, τις δηλώσεις και το περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στη συμφωνία υπηρεσιών του ιστοχώρου. Η GIGABYTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτήν την συμφωνία. Εάν εσείς ή οι νομικοί σύμβουλοι σας δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε τροποποίηση -ή τροποποιήσεις- που γίνονται, παρακαλείστε να απέχετε αμέσως από τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών ή των υπηρεσιών στο GIGABYTE ιστοχώρο.

2. Κάποιa περιεχόμενa της ιστοσελίδας παρέχονται από τρίτους, και ότι αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να επιτρέψει την πρόσβαση σας στις υπηρεσίες ή σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Μπορείτε να αποφασίσει κατά την κρίση σας για να απολαύσετε αυτές τις υπηρεσίες ή ιστοσελίδες και την πρόσβαση και την απόλαυση αυτών υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις μεταξύ σας και αυτών των τρίτων., Που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην τιμή του merchandize, το σύστημα επιβεβαίωσης της παραγγελίας, το μέγιστο ποσό της παραγγελίας , την παράδοση του προϊόντος και την πολιτική πληρωμής. Η GIGABYTE θα είναι υπεύθυνη για καμία συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τους εν λόγω τρίτους, ούτε για οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχεται από τους εν λόγω τρίτους.

3. Όλες οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες (που περιλαμβάνουν αλλά που δεν περιορίζονται μόνο στο γραπτό κείμενο, αλλά και τις εφαρμογές, το λογισμικό, τη μουσική, τους ήχους, τις εικόνες, τις φωτογραφίες, τις κινούμενες εικόνες, το σχήμα του ιστοχώρου, τις ρυθμίσεις ιστοχώρου και οποιουσδήποτε άλλου τύπου πληροφοριών) που παρέχονται σε αυτόν τον ιστοχώρο ανήκουν GIGABYTE και τους ιδιοκτήτες πνευματικών δικαιωμάτων της, και προστατεύονται βάσει της σχετικής νομοθεσίας περί ιδιοκτησίας πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή άλλων νόμων. Ο οποιοσδήποτε, είναι απαγορευμένος να αναπαραγάγει, να διανείμει, να προσαρμοστεί, να εκδώσει, να μεταδώσει ραδιοφωνικά δημόσια, να διαβιβάσει δημόσια, να μεταφέρει, να μισθώσει, να πωλήσει, ή να χρησιμοποιήσει παράνομα οποιεσδήποτε από τις προγενέστερες αναφερθείσες πληροφορίες χωρίς κατάλληλη γραπτή έγκριση από την GIGABYTE. Σε περίπτωση παράβασης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, ο παραβάτης θα αναλάβει όλες τις νομικές υποχρεώσεις και GIGABYTE διατηρεί το δικαίωμα να ακολουθηθεί η περαιτέρω νομική δράση.

4. Οποιοσδήποτε μεταφορτώσεις ή/και οι εγκαταστάσεις του λογισμικού που παρέχονται μέσω του ιστοχώρου της GIGABYTE, περιορίζονται με τη συμφωνία αδειών του ιδίου του λογισμικού. Μην μεταφορτώστε, μην εγκαταστήστε ή χρησιμοποιήστε το λογισμικό εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε δηλώσεις, περιορισμούς ή περιεχόμενο στη συμφωνία αδειών. Μην αναπαράγετε το λογισμικό σε άλλους κεντρικούς υπολογιστές ή μέσα. Όλες οι τροποποιήσεις, αντίστροφη εφαρμοσμένη μηχανική, (de-compiling, disassembling ) που αποσυνθέτουν το λογισμικό, καθώς επίσης και την αφαίρεση ή την αλλαγή του εμπορικού σήματος (σ), του λογότυπου (σ) ή των σημειώσεων προσοχής που συνδέονται με το λογισμικό απαγορεύονται από το νόμο.

5. Όλες οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του ιστοχώρου της GIGABYTE προστατεύονται από το νόμο. Οι ακόλουθες συμπεριφορές χρήσης του ιστοχώρου απαγορεύονται από το νόμο: (1) Υποκινώντας ή συμμετέχων σε οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά ή δραστηριότητες με τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών και των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του ιστοχώρου της GIGABYTE. (2) Παρεμποδίζοντας ή διακόπτοντας οποιεσδήποτε υπηρεσίες ιστοχώρου της GIGABYTE ή συνδέσεις κεντρικών υπολογιστών. (3) Δημιουργία των συνδέσεων με τον ιστοχώρο της GIGABYTE για το κέρδος ή τη μεταπώληση των υπηρεσιών Διαδικτύου της GIGABYTE. (4) Ταχυδρόμηση, μετάδοση ή διανομή οποιεσδήποτε ψευδών ή παραπλανητικών διαφημίσεων ή διαφημίστηκες πληροφορίες για το GIGABYTE ιστοχώρο. (5) Η μετάδοση οποιωνδήποτε πληροφοριών που δύνανται να παραβιάσουν τα νόμιμα δικαιώματα άλλων συμβαλλόμενων μερών. (6) Η μετάδοση οποιωνδήποτε παράνομων πληροφοριών, υποκίνησης των παράνομων δραστηριοτήτων, ή βοήθειας ή υποκίνησης στις παράνομες δραστηριότητες άλλων συμβαλλόμενων μερών. (7) Η μετάδοση πληροφοριών, της οποίας το περιεχόμενο ή η δράση ή μεταφορά είναι παράνομη βάσει των εφαρμόσιμων εσωτερικών ή διεθνών νόμων. (8) Η μετάδοση οποιωνδήποτε πληροφοριών (που περιλαμβάνουν αλλά που δεν περιορίζονται στο κείμενο, τα μηνύματα, τις εικόνες, τα αρχεία, τις συνδέσεις, το λογισμικό ή οποιαδήποτε μορφή πληροφοριών) με την κακοβουλία, την απρέπεια, την παραβίαση του νόμου, τις απειλές, την παρέμβαση, τις συκοφαντίες, τη χυδαιότητα, την αισχρολογία, την υποκινούμενη έχθρα ή οποιεσδήποτε μορφές δυσμενούς επικοινωνίας. Η GIGABYTE έχει το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε λέξεις, υλικό ή περιεχόμενο που περιλαμβάνονται μέσα στον ιστοχώρο που η GIGABYTE θεωρεί ανάρμοστο ή ακατάλληλο.

6. Καθένας που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες ή την υπηρεσία (ή τις υπηρεσίες) μέσω του ιστοχώρου της GIGABYTE και διαβιβάζει ή καταχωρεί τις προσωπικές του/της πληροφορίες για τον ιστοχώρο θα εγγυηθεί τη γνησιότητα των προσωπικών πληροφοριών. Εάν παρουσιάσει οποιεσδήποτε ψεύτικες ή χαλκευμένες πληροφορίες , θα αναλάβει τις νομικές υποχρεώσεις ο ίδιος. Η GIGABYTE χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες που καταχωρούνται ή που μεταφέρονται σύμφωνα με την πολιτική μυστικότητάς της. Η GIGABYTE δεν θα αποκαλύψει οποιαδήποτε ονόματα, διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και άλλες προστατευμένες προσωπικές πληροφορίες σε ένα άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή το κοινό, χωρίς την έγκυρη συγκατάθεση κάθε αντίστοιχου χρήστη εκτός αν μια από τις ακόλουθές καταστάσεις συντρέχει, ή η αντίστοιχη πολιτική συμφωνίας ή ιδιωτικότητας υπηρεσιών ιστοχώρου παρέχουν αντίστοιχες εξαιρέσεις. (1) Όπως απαιτείται από το νόμο. (2) Όπως απαιτείται από οποιεσδήποτε νομικές ή κυβερνητικές αρχές με σκοπό την επιβολή νόμου. (3) Στην προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας που ανήκουν GIGABYTE. (4) Στην προστασία της ασφάλειας άλλων χρηστών, εγγεγραμμένων χρηστών, ή/και τρίτων. (5) Η GIGABYTE δεν θα πωλήσει ή δεν θα παράσχει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες ή τους εγγεγραμμένους χρήστες, του ιστοχώρου της, μέσω του ιστοχώρου της σε οποιουσδήποτε τρίτους (άτομα, επιχειρήσεις ή άλλους). Εντούτοις, GIGABYTE Technology Co., Ltd ή/και μέλη της εταιρικής ομάδας, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες ή τους εγγεγραμμένους χρήστες για λόγους μάρκετινγκ ή πωλήσεων. (6) Οι χρήστες ή οι εγγεγραμμένοι χρήστες του ιστοχώρου της GIGABYTE αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι η GIGABYTE Technology Co., Ltd, τα μέλη της εταιρικής ομάδας ή/και του επιχειρησιακού συνεργάτη τους ,διατηρεί το δικαίωμα να συλλεχθούν, να χρησιμοποιηθούν, να αποθηκευτούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να μεταφερθούν οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες για λόγους μάρκετινγκ ή έρευνας πωλήσεων.

7. Η GIGABYTE παρέχει τα κατάλληλα μέτρα διαλογής για το υλικό που δημοσιεύει στο διαδίκτυο. Όλες οι πληροφορίες παρεχόμενες για τον ιστοχώρο προορίζονται να είναι "όπως είναι" και ακριβής. Εντούτοις, η GIGABYTE δεν εγγυάται την αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα, την υπευθυνότητα ή/και την πιθανή παράβαση δικαιωμάτων ή ειδάλλων περιεχομένων του ιστοχώρου. Περαιτέρω, η GIGABYTE δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για άμεσο, έμμεσο ή οποιαδήποτε μορφή απώλειας ή ζημίας λόγω της διακοπής ή το απρόσιτο οποιασδήποτε λειτουργίας της, πληροφοριών ή υπηρεσίας του ιστοχώρου της GIGABYTE . Επιπλέον, σε καμία περίπτωση η GIGABYTE δεν θα αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που προκαλείται από ελλιπές ή ανακριβές περιεχόμενο του ιστού, τα λάθη ορθογραφίας, τους λάθος υπολογισμούς τις καθυστερήσεις ή τις αναβολές στην ενημέρωση των πληροφοριών κα.

8. Όλοι οι χρήστες του ιστοχώρου της GIGABYTE πρέπει να διαβάσουν τη GIGABYTE συμφωνία υπηρεσιών ιστοχώρου και όλη τη σχετική εφαρμόσιμη νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της συμφωνίας, η GIGABYTE διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το δικαίωμα του χρήστη να διαβάσει τις πληροφορίες ή να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρεχόμενες μέσω της GIGABYTE, οποιαδήποτε στιγμή. Η GIGABYTE διατηρεί περαιτέρω, το δικαίωμα να ακολουθηθεί η πρέπουσα νομική δράση για οποιαδήποτε απώλεια ή να βλάβη προκύψει από οποιεσδήποτε συμπεριφορά ή δραστηριότητα του χρήστη. Ο παραβάτης και ο νομικός σύμβουλος της (ενδεχομένως) θα αναλάβουν τη νομική υποχρέωση από κοινού.

9. Είστε οι αποκλειστικοί υπεύθυνος για την αποστολή πληροφοριών, μετάδοση, είσοδος ή παρέχουν σε αυτή την ιστοσελίδα από εσάς, και κανένας από τους εν λόγω πληροφοριών αντιπροσωπεύει την άποψη της GIGABYTE. Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι πληροφορίες περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό, πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, λογισμικό, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, μηνύματα ή άλλο υλικό ("Πληροφορίες"). Όταν έχετε ανεβάσει, να μεταδοθεί, εισάγεται ή παρέχεται η Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα, σας χορηγήσει GIGABYTE, οι θυγατρικές και οι θυγατρικές της, μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, μη ανακλητή, ατελώς, μεταβιβάσιμη, υπο-εξουσιοδοτημένο δικαίωμα να προωθήσει και να διανείμει μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών σε οποιοδήποτε φορμά μέσων με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό για την τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημόσια προβολή, δημόσια μετάδοση, προσαρμογή, διανομή, έκδοση, δημόσια απελευθέρωση, ή άλλη χρήση της πληροφορίας. Εάν δεν έχετε άδεια για το παραπάνω δικαίωμα, σας παρακαλώ να μην ανεβάσετε, μετάδοση, είσοδος ή παρέχουν πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα. Εάν είστε κατηγορούνται φέρεται να παραβιάζει οποιονδήποτε τρίτο τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η GIGABYTE διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή / και να περιορίσει την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα. Όλοι οι τίτλοι και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο και για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου ότι περιέχεται στο δικτυακό τόπο ή μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας, είναι η ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών του περιεχομένου και μπορεί να προστατεύονται από τους ισχύοντες σχετικούς νόμους και συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας. Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης της παράβασης από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή του αντιπροσώπου του, η GIGABYTE θα αφαιρέσει, απενεργοποιήσει την πρόσβασή σας ή μπορεί να λάβει άλλα μέτρα για την υποτιθέμενη παραβίαση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αν πιστεύετε ότι το εν λόγω περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που δεν παραβιάζει, μπορείτε να υποβάλετε μια αντικοινοποίηση σε GIGABYTE με τις πληροφορίες επαφής που αναφέρεται στην προκήρυξη, η GIGABYTE θα προχωρήσει με την αντίστοιχη διαδικασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.10 Είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας, αν σας ζητηθεί και ζήτησε από μια διαδικασία εγγραφής της GIGABYTE λογαριασμού. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να διορθώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία μέσω αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τα στοιχεία της εγγραφής σας αν συνδεθείτε και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα. Για την ασφάλεια του λογαριασμού σας, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Είστε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και το όνομα χρήστη σας και για οποιαδήποτε και όλες τις δραστηριότητες που εμφανίζονται στο λογαριασμό σας. Αν GIGABYTE διαπιστώσει ότι ο λογαριασμός / κωδικό της GIGABYTE Λογαριασμού είχε υπεξαιρεθεί, GIGABYTE μπορεί αμέσως να αναστείλει ή να διακόψει την εν λόγω κωδικό λογαριασμού GIGABYTE, ο λογαριασμός (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) ή η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, και αφαιρέστε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εν λόγω λογαριασμού GIGABYTE από αυτό το δικτυακό τόπο. Θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους και δεν πρέπει να παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η GIGABYTE διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την εγκυρότητα της συμμετοχής σας σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ή μετά από οποιαδήποτε ιστοσελίδα Event, και διατηρεί το δικαίωμα να σας (ακόμα και ένας νικητής) να αποκλείσει από κάθε Ιστοσελίδα Event συμπεριλαμβανομένων των προσόντων βραβείο σας που αποτελεί οποιοδήποτε παράπτωμα για παραβίαση ή υποψία παραποίησης Website Event χωρίς καμία προειδοποίηση. Η μη εφαρμογή οποιουδήποτε από τα δικαιώματα της παρούσας, δεν συνιστά παραίτηση των δικαιωμάτων της GIGABYTE.

11. Οποιαδήποτε σύγκρουση ή διαφωνία που προκύπτει από τη χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών εκ ιστοχώρου της GIGABYTE, την υπηρεσία ή τη συμφωνία υπηρεσιών ιστοχώρου ορίζεται από τους νόμους της Δημοκρατίας της Κίνας. Στην περίπτωση όπου, η διαφωνία δεν μπορεί να επιλυθεί αρχικά μέσω των εναλλακτικών διαδικασιών, το πρώτο περιφερειακό δικαστήριο της Taipei (Δημοκρατία της Κίνας) θα είναι το δικαστήριο της αρχικής εκδίκασης.