Σχετικά με την GIGABYTE

Όροι χρήσης

The English version of the Terms of Use and Privacy statement shall prevail over the local version.

Ownership
This website ("Website”) is established and owned by GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. ("GIGABYTE”) for the purpose of providing certain information and services.

Agreement to Terms Of Use
By using the Website, you ("user”) agree to these Terms of Use. For users who are below 16 years old, a legal guardian must present while using this website. If you or your legal guardians do not agree with any of these terms, please immediately refrain from using the information or services on the GIGABYTE Website.

Copyright and Other IP
 Όλες οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες (που περιλαμβάνουν αλλά που δεν περιορίζονται μόνο στο γραπτό κείμενο, αλλά και τις εφαρμογές, το λογισμικό, τη μουσική, τους ήχους, τις εικόνες, τις φωτογραφίες, τις κινούμενες εικόνες, το σχήμα του ιστοχώρου, τις ρυθμίσεις ιστοχώρου και οποιουσδήποτε άλλου τύπου πληροφοριών) που παρέχονται σε αυτόν τον ιστοχώρο ανήκουν GIGABYTE και τους ιδιοκτήτες πνευματικών δικαιωμάτων της, και προστατεύονται βάσει της σχετικής νομοθεσίας περί ιδιοκτησίας πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή άλλων νόμων. Ο οποιοσδήποτε, είναι απαγορευμένος να αναπαραγάγει, να διανείμει, να προσαρμοστεί, να εκδώσει, να μεταδώσει ραδιοφωνικά δημόσια, να διαβιβάσει δημόσια, να μεταφέρει, να μισθώσει, να πωλήσει, ή να χρησιμοποιήσει παράνομα οποιεσδήποτε από τις προγενέστερες αναφερθείσες πληροφορίες χωρίς κατάλληλη γραπτή έγκριση από την GIGABYTE. Σε περίπτωση παράβασης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, ο παραβάτης θα αναλάβει όλες τις νομικές υποχρεώσεις και GIGABYTE διατηρεί το δικαίωμα να ακολουθηθεί η περαιτέρω νομική δράση.

Software License Terms
Οποιοσδήποτε μεταφορτώσεις ή/και οι εγκαταστάσεις του λογισμικού που παρέχονται μέσω του ιστοχώρου της GIGABYTE, περιορίζονται με τη συμφωνία αδειών του ιδίου του λογισμικού. Μην μεταφορτώστε, μην εγκαταστήστε ή χρησιμοποιήστε το λογισμικό εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε δηλώσεις, περιορισμούς ή περιεχόμενο στη συμφωνία αδειών. Μην αναπαράγετε το λογισμικό σε άλλους κεντρικούς υπολογιστές ή μέσα. Όλες οι τροποποιήσεις, αντίστροφη εφαρμοσμένη μηχανική, (de-compiling, disassembling ) που αποσυνθέτουν το λογισμικό, καθώς επίσης και την αφαίρεση ή την αλλαγή του εμπορικού σήματος (σ), του λογότυπου (σ) ή των σημειώσεων προσοχής που συνδέονται με το λογισμικό απαγορεύονται από το νόμο.

Your Use of The Website
 Όλες οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του ιστοχώρου της GIGABYTE προστατεύονται από το νόμο. Οι ακόλουθες συμπεριφορές χρήσης του ιστοχώρου απαγορεύονται από το νόμο: (1) Υποκινώντας ή συμμετέχων σε οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά ή δραστηριότητες με τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών και των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του ιστοχώρου της GIGABYTE. (2) Παρεμποδίζοντας ή διακόπτοντας οποιεσδήποτε υπηρεσίες ιστοχώρου της GIGABYTE ή συνδέσεις κεντρικών υπολογιστών. (3) Δημιουργία των συνδέσεων με τον ιστοχώρο της GIGABYTE για το κέρδος ή τη μεταπώληση των υπηρεσιών Διαδικτύου της GIGABYTE. (4) Ταχυδρόμηση, μετάδοση ή διανομή οποιεσδήποτε ψευδών ή παραπλανητικών διαφημίσεων ή διαφημίστηκες πληροφορίες για το GIGABYTE ιστοχώρο. (5) Η μετάδοση οποιωνδήποτε πληροφοριών που δύνανται να παραβιάσουν τα νόμιμα δικαιώματα άλλων συμβαλλόμενων μερών. (6) Η μετάδοση οποιωνδήποτε παράνομων πληροφοριών, υποκίνησης των παράνομων δραστηριοτήτων, ή βοήθειας ή υποκίνησης στις παράνομες δραστηριότητες άλλων συμβαλλόμενων μερών. (7) Η μετάδοση πληροφοριών, της οποίας το περιεχόμενο ή η δράση ή μεταφορά είναι παράνομη βάσει των εφαρμόσιμων εσωτερικών ή διεθνών νόμων. (8) Η μετάδοση οποιωνδήποτε πληροφοριών (που περιλαμβάνουν αλλά που δεν περιορίζονται στο κείμενο, τα μηνύματα, τις εικόνες, τα αρχεία, τις συνδέσεις, το λογισμικό ή οποιαδήποτε μορφή πληροφοριών) με την κακοβουλία, την απρέπεια, την παραβίαση του νόμου, τις απειλές, την παρέμβαση, τις συκοφαντίες, τη χυδαιότητα, την αισχρολογία, την υποκινούμενη έχθρα ή οποιεσδήποτε μορφές δυσμενούς επικοινωνίας. Η GIGABYTE έχει το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε λέξεις, υλικό ή περιεχόμενο που περιλαμβάνονται μέσα στον ιστοχώρο που η GIGABYTE θεωρεί ανάρμοστο ή ακατάλληλο.
You shall comply with these Terms of Use and all applicable laws and regulations. GIGABYTE reserves the right to verify the validity of your qualification at any time during or after any Website Event, and reserves the right to disqualify you from any Website Event including your prize qualification if your conduct constitutes any misconduct for tampering or suspicion of tampering with Website Event. GIGABYTE’s failure to enforce any of its rights hereof does not constitute a waiver of those rights

Personal Information
GIGABYTE uses all registered or transferred personal information in accordance with its Privacy Policy. GIGABYTE shall not disclose any names, addresses, email addresses and/or other protected personal information to another party or the public without each respective user’s valid consent unless one of the following situations happens, or the respective terms of use or privacy policy provides exceptions.
(1) As necessary to provide a service/fulfill a contract with you.
(2) As required by law.
(3) As required by any judicial or government authorities for the purpose of law enforcement.
(4) In order for the protection of rights and property belonging to GIGABYTE.
(5) In order for the protection of the safety of other users, registrars, and/or third parties.
(6) GIGABYTE will not sell or supply any personal information provided by Website users or registrars to any third parties (individuals, companies or other).

Accounts, Passwords and Security
To access certain services of this Website, you may be required to set up a user name and password. You will be responsible for the confidentiality of your password and user name of your account.
If GIGABYTE finds that the account or password of GIGABYTE Account has been misappropriated, GIGABYTE may immediately suspend or terminate the account's password, account or its use of this Website, or remove related Information related to such account.

User Provided Content
You hereby grant GIGABYTE, its affiliates, a worldwide, non-exclusive, non-revocable, royalty-free, transferable, and sub-licensable right to promote and distribute part or all of the Information in any form in any media format, including without limitation to modify, reproduce, publicly broadcast, publicly transmit, adapt, distribute, publish, publicly release, or otherwise use the Information uploaded, transmitted, input or provided to this Website by you.
You need to ensure that you have the right to upload, transmit, input or provide Information to this Website and the right to grant GIGABYTE the above mentioned rights.
If the information uploaded, transmitted, input or provided to this website by you is found to be an infringement of any third party IPR, GIGABYTE reserves the right to remove it or terminate your access to the Website. If you believe that such content or services are not infringing, you may notify GIGABYTE and provide supporting evidence for GIGABYTE’s evaluation.

Updates
GIGABYTE reserves the right to amend at any time any content in these Terms of Use and each such modification shall be effective upon posting on the Website. These Terms of Use may reference other guidelines, notices, agreements or other terms and conditions of Website event provided by GIGABYTE or any information contained in the Website, and such reference shall constitute an integral part of these Terms of Use.

Links to Other Sites
Κάποιa περιεχόμενa της ιστοσελίδας παρέχονται από τρίτους, και ότι αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να επιτρέψει την πρόσβαση σας στις υπηρεσίες ή σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Μπορείτε να αποφασίσει κατά την κρίση σας για να απολαύσετε αυτές τις υπηρεσίες ή ιστοσελίδες και την πρόσβαση και την απόλαυση αυτών υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις μεταξύ σας και αυτών των τρίτων., Που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην τιμή του merchandize, το σύστημα επιβεβαίωσης της παραγγελίας, το μέγιστο ποσό της παραγγελίας , την παράδοση του προϊόντος και την πολιτική πληρωμής. Η GIGABYTE θα είναι υπεύθυνη για καμία συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τους εν λόγω τρίτους, ούτε για οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχεται από τους εν λόγω τρίτους.

Disclaimers
Although GIGABYTE has conducted a reasonable verification for material it publishes on the Websites, all information provided on the Website is intended to be "as it is" conditions, and GIGABYTE does not guarantee the effectiveness, suitability, accountability and/or non-potential infringement of right(s) or otherwise of the contents on the Website. Furthermore, GIGABYTE disclaims liability for any direct, indirect, incidental, consequential or special losses or damages due to the following circumstances:
(1) Utilization of any information and services provided by GIGABYTE Website;
(2) Interruption or unavailability of any GIGABYTE Website information or service;
(3) Due to the error or inaccurate information or any technical error resulting from any equipment or program utilized by you or this Website;
(4) Unauthorized revision of this Website by a third party.
Additionally, in no event shall GIGABYTE assume any responsibility for any loss or damages due to missing or inaccurate web content, spelling errors, miscalculations or delays or deferrals in updating information or the like.
GIGABYTE reserves the right to do any of the following, at any time, without notice: (1) to modify, suspend or terminate operation of or access to the Website, or any portion of the Website, for any reason; (2) to modify or change the Website, or any portion of the Website, and any applicable policies or terms; and (3) to interrupt the operation of the Website, or any portion of the Website, as necessary to perform routine or non-routine maintenance, error correction, or other changes.

Limitation of Liability
Except where prohibited by law, in no event will GIGABYTE be liable to you for any indirect, consequential, exemplary, incidental or punitive damages, including lost profits, even if GIGABYTE has been advised of the possibility of such damages.
If, notwithstanding the other provisions of these Terms of Use, GIGABYTE is found to be liable to you for any damage or loss which arises out of or is in any way connected with your use of the Website or any Content, GIGABYTE’s liability shall in no event exceed the greater of (1) the total of any subscription or similar fees with respect to any service or feature of or on the Website paid in the six months prior to the date of the initial claim made against GIGABYTE (but not including the purchase price for any GIGABYTE hardware or software products or any aftersales/warranty support program), or (2) US$100.00. Some jurisdictions do not allow limitations of liability, so the foregoing limitation may not apply to you.

Indemnity
You agree to indemnify and hold GIGABYTE, its officers, directors, shareholders, predecessors, successors in interest, employees, agents, subsidiaries and affiliates, harmless from any demands, loss, liability, claims or expenses (including attorneys’ fees), made against GIGABYTE by any third party due to or arising out of or in connection with your use of the Website.

Governing Law: Dispute Resolution
Any conflict or disputes arising from the use of any GIGABYTE Website are governed by the laws of Republic of China. In the event where the dispute cannot be initially resolved through alternative dispute resolution procedures, the Taipei District Court (Republic of China) will be the court of initial hearing.